Rühmatreeningute broneerimisreeglid - Arigato

Rühmatreeningutesse on võimalik end registreerida veebilehel www.arigato.ee, telefonil 6580888 või e-posti aadressil: arigato@arigato.ee 

  • Treeninguid saab broneerida korraga kuni 2 nädalat ette (jooksev nädal + järgmine nädal)
  • Juhul, kui te ei saa broneeritud treeningus osaleda, tuleb treening tühistada vähemalt 60 minutit enne treeningu algust interneti vahendusel või telefoni teel.
  • Treeningusse broneerimine interneti vahendusel lõpeb 60 minutit enne treeningu algust.
  • Kõik broneeringud, mis ei ole 5 minutit enne treeningu algust välja võetud, tühistab süsteem automaatselt. Hilinemise korral on võimalus treeningus osaleda ainult vabade kohtade olemasolul.
  • Kui te jätate broneeritud treeningu tühistamata, on klubil õigus nõuda teilt hinnakirjajärgset broneerimisreeglite rikkumise tasu.
  • Broneerimisreeglite rikkumise tasu rakendatakse juhul, kui 10 minutit peale treeningu algust ei ole broneeringut välja võetud.
  • Ootelistis olevat broneeringut ei trahvita juhul, kui broneering jääb ootelisti ka treeningu alguseks.
  • Ootelistis oleva broneeringu liikumisel kinnitatud broneeringute listi rakendatakse broneerimisreeglite rikkumise tasu juhul, kui broneeritud treeningut ei tühistata 2 tundi enne treeningu algust.
  • Juhul, kui ootelisti broneering liigub kinnitatud broneeringute listi vähem kui 2 tundi enne treeningu algust, siis tasu ei rakendata.
  • Tühistamata broneeringu eest rakendatakse tasu 2 EUR, kuid mitte rohkem kui 6 EUR kalendrikuus. 10x ja 20x kaartide puhul lüheneb treeningperiood viie päeva võrra.
X