Selleks, et kõik Arigato liikmed end hästi tunneksid, on klubis viibides kõikidel klientidel kohustuslik järgida klubi poolt kirjeldatud heade tavade põhimõtteid.

 1. Arigato spordiklubi pakub klientidele treenimiseks jõusaali, erinevaid rühmatreeninguid (sh HotYoga treeninguid), spinningut ning saunaga riietus- ja pesuruume kliendilepingus sätestatud tingimustel ning kehtivusaja piires.
 2. Klubis pakutavad teenused on mõeldud kasutamiseks kõikidele klientidele – klubiliikmetele, korrakaartide ja/või ühekordse pääsme alusel klubi teenuseid kasutavatele isikutele.
 3. Klubil on õigus teha muudatusi klubi lahtiolekuaegades, hinnakirjas, tunniplaanis jne.
 4. Klubil on õigus spetsiaalse programmi abil salvestada klientide isikuandmeid ja fotot.
 5. Klubil on õigus küsida isikut tõendavat dokumenti, kui selleks tekib vajadus.
 6. Klubiliige kohustub oma kontaktandmete muutumisest koheselt informeerima klubi personali.
 7. Turvalisuse tagamiseks on klubis teatud aladel videovalve.
 8. Kõikidelt klientidelt eeldatakse puhtuse ja korra hoidmist ning viisakat käitumist klubi ruumides.
 9. Arigato spordiklubi siseruumides liikudes palume võtta jalast välisjalanõud. Välisjalanõud palume võimalusel jätta selleks ettenähtud lukustatavatesse kappidesse.
 10. Klubis viibides on klientidel hügieenilisuse ja turvalisuse huvides kohustulik kanda sportimiseks sobilikke riideid ja jalanõusid. Ohutuse tagamiseks ei ole jõusaalis lubatud kanda sandaale ega muid lahtiseid jalanõusid. Pesemisruumides on kliendi ohutuse huvides soovituslik kanda plätusid.
 11. Palume kasutada kõiki treeningvahendeid hoolikalt ja heaperemehelikult.
 12. Rangelt on keelatud treeningvahendite põrandale kukutamine, kuna see kahjustab nii ruume kui vahendeid.
 13. Rühmatreeningutes ja kardioseadmetel treenides palume kasutada treeningrätikut. Rätikut on võimalik rentida klubi vastuvõtust.
 14. Korra tagamiseks klubi ruumides on kliendil peale kasutamist kohustus asetada treeningvahendid tagasi oma kohale.Keelatud on omavoliline vahendite transportimine ja/või paigaldamine teise asukohta. Spinninguratastel tuleb lahti keerata sadula ja lenkstangi kinnituskruvid ning ratas puhastada. Stepipingid tuleb peale kasutamist lasta kõige madalamale astmele. Palume treeningmasinad ja -vahendid pärast kasutamist puhastada selleks spetsiaalselt ettenähtud desinfitseeriva vahendiga.
 15. Treenimine Arigatos toimub omal vastutusel. Soovitame siiski enne treeningutega alustamist konsulteerida arsti ning fitness- või personaaltreeneriga.
 16. Treenima lubatakse kliente alates 14-ndast eluaastast, sealjuures soovitame kõigil alla  16-aastastel noortel treenida kas täisealise vastutava isiku või treeneri järelvalve all või spetsiaalsete noortele suunatud grupitteeningute raames. Jõusaali ja rühmatreeningutesse ei ole lubatud kaasa võtta alla 12-aastaseid lapsi. Lapsi vanuses 1-7 a on võimalus jätta järelvalvega lastehoidu. Lastetoa lahtiolekuajad on leitavad klubi veebilehel.
 17. Rühmatreeningusse minnes palume võtta treeningpilet hiljemalt 10 minutit enne treeningu algust ning edastada see treenerile.
 18. Palume treeningusse mitte hilineda, kuna see häirib kaastreenijaid ja puudulik soojendus tõstab oluliselt vigastuste riski. Hilinemise korral on klubil õigus kliendi poolt broneeritud pilet anda teisele kliendile.
 19. Klubiliige on kohustatud tühistama oma rühmatreeningu broneeringu juhul, kui tal ei ole võimalik tunnis osaleda, vähemalt 1 tund enne treeningu algust.
 20. 5 minutit enne rühmatreeningu algust vabastatakse kõik broneeritud kohad ootenimekirjas olevatele klientidele.
 21. Klientide rahulolu huvides ei ole mobiiltelefoni kasutamine treeningute ajal soovitatav.
  Lapsevanem, kelle laps on lastetoas, peab siiski olema telefoni teel kättesaadav.
 22. Raseerimine, habeme ajamine ja juuste värvimine klubi ruumides on keelatud.
 23. Saunades ei ole lubatud kasutada õlisid, mett, soolasid ja muid kehahooldusvahendeid.
 24. Klubi ei vastuta väärisesemete kadumise puhul. Klubi annab endast parima, et turvalisus riietusruumides oleks maksimaalne.
 25. Klubist palume lahkuda klubi lahtiolekuaja jooksul. Klubi sulgemise ajaks isiklike asjade jätmine riietusruumidesse ja riidekappidesse ei ole lubatud.
 26. Autoga tulijal palume parkida selleks ette nähtud parkimiskohtadele. Vajadusel on klubil õigus mitte lasta valesti pargitud auto omanikku klubisse.
 27. Heade tavade vastu eksimuse või ebaviisaka ja halva käitumise korral on teenindaval personalil õigus paluda külastajal lahkuda. Klubil on õigus nõuda klubile tekitatud kahju korvamist täies ulatuses.
 28. Spordiklubi ruumides ei ole lubatud sigareti ega e-sigerati suitsetamine, alkoholi ja narkootiliste ainete tarbimine.
 29. Spordiklubi ruumides isiklikuks otstarbeks (sealhulgas sotsiaalmeedias jagamiseks) tehtavate fotode, videote, face-time kõnede ja muude sarnaste tegemisel tuleb jälgida, et salvestistele ei jääks teisi treenijaid, välja arvatud juhul, kui nendega on eelnevalt selles kokku lepitud.
 30. Spordiklubi ruumides turunduslikul eesmärgil või avalikuks esitamiseks tehtavate foto- või videosalvestiste tegemiseks tuleb eelnevalt saada vastav luba klubi juhtkonnalt.


Toredaid treeningelamusi!
Sinu Arigato

 

X