Login

Uudised

< Tagasi
19.01.2018

Arigato jõusaaliliiga alustab taas!

Meil on rõõm teatada, et Arigato kuninga ja kuninganna tiitlile peetav jõusaalivõistlus saab avastardi juba 22. jaanuaril.

Kokku on seekord plaanis 5 etappi ning erakordne finaaletapp, kuhu pääsevad osalema punktiarvestuse 10 parimat meest ja 10 parimat naist. 

Võistlusetappide kuupäevad:
1 etapp 22.-25. jaanuar
2 etapp 29. jaanuar- 1. veebruar
3 etapp 12.-15. veebruar
4 etapp 26. veebruar- 1. märts
5 etapp 12. – 16. märts

Finaaletapp 21. märtsil kell 17:00-20:00 (järgnev autasustamine ning tänuüritus kõikidele osalejatele)

Võistlusalad:
1 rippumine aja peale
2 rööbaspuudel surumine
3 Skillmill maksimum kiiruse test
4 Raskuste hoidmine
5 Sõudeergomeetril sõudmine 60 sekundit

Finaaletapp 
Kükk kang turjalt 
Rinnalt surumine

Üldised reeglid:
Igat võistlusala saab sooritada eelpool mainitud kuupäevadel kellaaegadel 9:00-12:00 ning 16:00-19:00. Igat võistlusala saab sooritada 3 korda. Esimesel 5 etapil saavad osaleda kõik soovijad. Finaaletapile pääsevad üldarvestuse 10 parimat meest ja 10 parimat naist. Etappidel kogutud punktid kanduvad üle finaaletapile. 

Punktiarvestus:
Punkte teenivad võistlejad vastavalt etapil saavutatud kohale. Üldarvestuses võidab see, kes teenib kõige rohkem punkte 6 etapi arvestuses kokku. 

10 koht- 1 p
9 koht- 2 p
8 koht- 3 p
7 koht- 4 p
6 koht- 5 p
5 koht- 6 p
4 koht- 7 p
3 koht- 8 p
2 koht- 9 p
1 koht- 10 p

Autasustamine:
Iga etapi 3 parimat võistlejat kategooriates naised ja mehed autasustatakse meenetega, mille panevad välja koostööpartnerid ja sponsorid.

Üldarvestuse 3 parimat kategooriates naised ja mehed autasustatakse karikate ja medalitega, lisaks auhinnad koostööpartneritelt ja sponsoritelt.

Apellatsioon:
Kohtunike otsus on lõplik ja ei kuulu edasikaebamisele. Kohtunike nõudeid mittetäitvad võistlejad eemaldatakse ning tulemused tühistatakse. 

Auhinnad panevad välja: MyBody, Devin, Valio, Coca-Cola Plaza, Forum Cinemas ja Arigato Spordiklubi.

Võistlusalade kirjeldus ja reeglid:

1 ETAPP Rippumine aja peale
*Riputakse ironqube torul, aja peale
*Võistleja peab rippuma väljasirutatud kätega
*Torust hoitakse kinni pealthaardes
*Käte laius võib olla vastavalt võistleja soovile
*Jalad võivad olla risti, sirgelt või kõverdatult. Jalgade asendit rippumise ajal muuta ei tohi.
*Keelatud on ennast rippumise ajal ülesse vinnata
*Aeg läheb käima, kui võistleja on võtnud sisse rippumise asendi. Aeg läheb seisma, kui võistleja mõlemad käed on torust eemaldunud.
*Parima tulemuse saavutab võistleja, kes ripub torul kõige kauem


2 ETAPP rööbaspuudel surumine
*Võistleja valib endale sobiva laiuse rööbaspuudel ning võtab sisse algasendi, mis on sirgetele kätele toetumine.
* Kohtuniku märguande peale alustab võistleja harjutuse sooritamist. 
*Alumises asendis peavad küünarnukid olema vähemalt õlgadega samal kõrgusel. Ülemises asendis peavad käed olema küünarnukkidest välja sirutatud. 
*Kiikumine ega jalgadega vehkimine ei ole lubatud.
*Keha ei tohi olla kallutatud liiga palju ette, vaid see peab pigem olema otse. Harjutuse soorituse tempo peab olema selline, et kohtunik saaks selgelt lugeda korduseid ning jälgida korrektset tehnikat. 

3 ETAPP Skillmill maksimum kiiruse test
*Eesmärgiks on Skillmill masinal saavutada maksimaalne kiirus
*Skillmill masina raskusastme valib võistleja, selles osas piirangud puuduvad.
*Igal võistlejal on kokku 3 võistluskatset
*Võrdse tulemuse korral määrab paremusjärjestuse vastavalt paremuselt teise või kolmanda soorituse tulemus. Näide: Kui võistleja A ning B saavutasid mõlemad parima tulemusena 20km/h ning võistleja A paremuselt teine katse oli 19km/h ja võistleja B teine katse 18km/h , siis saavutab parema tulemuse võistleja A. 
*Võistleja peab katse sooritama hiljemalt 20 sekundi jooksul peale seadmele astumist.
*Võistleja peab andma kohtunikule selgelt märku, et soovib asuda katset sooritama

4 Raskuste hoidmine
*Mehed hoiavad sisrgetel kätel 10 kg raskust ketast ning naised 5 kg raskust ketast.
* Eesmärk on hoida etteantud raskust üleval sirgetel kätel
* Raskust hoitakse kahe käega, õlgade kõrgusel
*Aeg läheb käima kui võistleja tõstab raskuse kätele ja hoiab seda fikseeritult kätel õlgade kõrgusel
*Aeg läheb kinni, kui võistleja langetab raskuse lubatud piirist allapoole

5 Sõudeergomeetril sõudmine 60 sekundit
*Kohtunik seadistab võistlejale sõudeergomeetril aja, milleks on 60 sekundit
*Eesmärgiks on läbida 60 sekundi jooksul võimalikult palju meetreid
*Sõudeergomeetri raskusastme võib võistleja ise valida
*Aeg läheb käima esimese tõmbe sooritamise hetkest